Hình đại diện vivishonorato

vivishonorato: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 31
  • Người theo dõi: 1,125
  • Đã theo dõi: 484

VIVIS HONORATO

Analista de Sistemas Pleno na @accenturebrasil 👩🏻‍💻Graduada em Ciência da Computação 👩🏻‍🎓@raffexy 💍🤍

  • Ấn phẩm

  • IGTV