Hình đại diện thayajuda

thayajuda: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 448
  • Người theo dõi: 13,397
  • Đã theo dõi: 2,136

Thays Oyole - Medicina UBA🇧🇷🇦🇷

✈️ | Brasileira morando em Buenos Aires 🩺 | Te ajudo a estudar medicina na Argentina✨ | Dicas & dúvidas respondidas nos destacados, feed e stories!

https://linktr.ee/thayajuda

  • Ấn phẩm

  • IGTV