Hình đại diện sinanates_58

sinanates_58: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 17
  • Người theo dõi: 374
  • Đã theo dõi: 501

Sinan Ates

“Vakt-ı şâdî de gelir mevsim-i mihnet de geçer” 🇵🇸International Theologyوَاَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّىؕ@avanefoundation @kudusvesen

  • Ấn phẩm

  • IGTV