Hình đại diện silviakalyma

silviakalyma: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 313
  • Người theo dõi: 970
  • Đã theo dõi: 2,435

Sílvia Kalyma

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso!” Josué 1:9. Profa @ufrn.br @ufrnfacisaDoutoranda em Enfermagem Mãe de @melkalyma 🐩

Tài khoản cá nhân!