Hình đại diện silvainperales

silvainperales: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 21
  • Người theo dõi: 999
  • Đã theo dõi: 876

Silvain Perales

•Bordeaux 📍•snap: silvainp 👻•IDRAC BUISNESS SCHOOl 📚•LinkedIn: silvain perales 🌐

  • Ấn phẩm

  • IGTV