Hình đại diện niysadiyebiri

niysadiyebiri: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 231
  • Người theo dõi: 151,786
  • Đã theo dõi: 801

Zübeyde Nis'aa

@pozitifyasamelcisi ✨Davranış Bilimci 🎓Evlilik ve İlişki DanışmanıZihinsel Dönüşüm Koçupozitifyasamelcisi@gmail.com

https://youtu.be/NG2WhSj_YSc

  • Ấn phẩm

  • IGTV