Hình đại diện myroulla_12

myroulla_12: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 62
  • Người theo dõi: 955
  • Đã theo dõi: 523

Myroulla🥀

𝓣𝓱𝓮 𝓺𝓾𝓲𝓬𝓴𝓮𝓼𝓽 𝔀𝓪𝔂 𝓽𝓸 𝓵𝓸𝓼𝓮 𝓶𝓮 𝓲𝓼 𝓽𝓸 𝓴𝓮𝓮𝓹 𝓭𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓱𝓲𝓽 𝓘 𝓽𝓸𝓵𝓭 𝔂𝓸𝓾 𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓵𝓲𝓴𝓮!•Biomedical science 🧪•University of West Attica 🎓•Limassol •06/02/01

  • Ấn phẩm

  • IGTV