Hình đại diện mohammedelkurd

mohammedelkurd: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 68
  • Người theo dõi: 723,802
  • Đã theo dõi: 919

محمد الكرد

Writer, poet, journalist, vending machine

http://mohammedelkurd.com/writings/

  • Ấn phẩm

  • IGTV