Hình đại diện ketly.verri

ketly.verri: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 88
  • Người theo dõi: 976
  • Đã theo dõi: 948

Ketly Verri

🦾 Engenheira de Controle e Automação⚛️ Graduanda em Física 🧶 Artesã @atelieverri💮 26 anos♊ Geminiana

  • Ấn phẩm

  • IGTV