Hình đại diện jfuen00

jfuen00: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 784
  • Người theo dõi: 279
  • Đã theo dõi: 240

Javier Fuentes

Business Owner👨‍🎓ICAI Industrial Engineer & MBA👨‍🔬Expert in the ICT & Artificial Intelligence IndustryTeacher Programming LanguagesLanguages 🇪🇸🇬🇧

Tài khoản cá nhân!