Hình đại diện jamboyano98

jamboyano98: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 24
  • Người theo dõi: 408
  • Đã theo dõi: 667

Javier Alonso Moreno

Traductor EN/FR-ES. Especializado en Audiovisual. Profesor por vocación.Defensor de injusticias.¿Formalidad? ¿Se come?

https://linktr.ee/JavierAlonsoMoreno

  • Ấn phẩm

  • IGTV