Hình đại diện gleid1st

gleid1st: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 133
  • Người theo dõi: 7,344
  • Đã theo dõi: 4,628

Gleidivaldo Possidônio

Médico/Compositor✍🏻@medalhaeditora 🏅“Em tudo dai graças”📍 Fortaleza

  • Ấn phẩm

  • IGTV