Hình đại diện giselirover

giselirover: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 1,038
  • Người theo dõi: 1,159
  • Đã theo dõi: 1,604

Giseli Rover

♐ Sagitariana🐈 Gatinha Íris🐕 Totó Irene👩‍🎓 Designer e Produtora multimídia👩‍⚖️ MBA em Comunicação e Marketing🟪. @rovermotiondesign

  • Ấn phẩm

  • IGTV