Hình đại diện elleiessearovo

elleiessearovo: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 72
  • Người theo dõi: 866
  • Đã theo dõi: 820

Lisa Rovo

Storyteller, copywriter & screenwriter 🥀Fake poète mauditScrivo quindi vivo, tutto il resto è sempre molto confuso.

https://linktr.ee/LisaRovo

  • Ấn phẩm

  • IGTV