Hình đại diện elena_bordey98

elena_bordey98: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 182
  • Người theo dõi: 704
  • Đã theo dõi: 868

Колорист | Стилист | Москва

Елена Бордей ▫️Окрашивание различной сложности ▫️Стрижка и укладка волос ▫️Свадебные и вечерние образы ▫️Советы по уходу за волосами Запись👇🏻

http://wa.me/79104638406

  • Ấn phẩm

  • IGTV