Hình đại diện dj.daf.shaparak

dj.daf.shaparak: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 353
  • Người theo dõi: 7,249
  • Đã theo dõi: 550

گروه هنری شاپرک🌺زری میرزایی ❤️ دیجی شاپرک دف نوازان شاپرک

دیجی شاپرک🎤دف نوازی،مولودی خوانی ،مداح و اجرای مراسم شما عزیزان مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷آموزش هم داریم🥰میرزایی 09376433047

  • Ấn phẩm

  • IGTV