Hình đại diện desisdiary_

desisdiary_: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 203
  • Người theo dõi: 1,234
  • Đã theo dõi: 340

DESI | achtsamkeit & mindset

• Natur, Reisen, Glücksmomente & Nachhaltigkeit • vor & hinter der Kamera #SWR• Karlsruhe / Mannheim🧘🏼‍♀️🎨🌍🐈🌱

  • Ấn phẩm

  • IGTV