Hình đại diện desiree.advogada

desiree.advogada: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 55
  • Người theo dõi: 636
  • Đã theo dõi: 490

Advogada Criminalista na Bahia Desirée Ressutti

Advocacia Humanizada⚖️Criminalista atuante 24 hs (71) 994073393Pós graduada em direito penal e processual penal!Professora.

  • Ấn phẩm

  • IGTV