Hình đại diện dasza.f

dasza.f: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

 • Ấn phẩm: 339
 • Người theo dõi: 2,439
 • Đã theo dõi: 594

Dasza Fiodorowa

Work & Travel 🌎Owner of @skincarelover.eu 💌 sklep@skincarelover.eu

http://skincarelover.eu/

Bulgaria

Bulgaria

Budapest

Budapest

Warsaw

Warsaw

Poznan❤️

Poznan❤️

Koh Chang

Koh Chang

Sweden

Sweden

Lisbon

Lisbon

Bergamo

Bergamo

Milan III

Milan III

Mazury

Mazury

Sopot

Sopot

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

Lublin

Lublin

Milan II

Milan II

Crete

Crete

Gothenburg

Gothenburg

Trento

Trento

Milan I

Milan I

Gdansk

Gdansk

Stockholm

Stockholm

Tel-Aviv

Tel-Aviv

Lofoten

Lofoten

Euro 2018,Split

Euro 2018,Split

Morocco

Morocco

Night SkinCare

Night SkinCare

Korean SkinCare

Korean SkinCare

 • Ấn phẩm

 • IGTV

 • 80

 • undefined

 • 6

 • undefined

 • 38

 • undefined

 • 73

 • undefined

 • 27

 • undefined

 • 71

 • undefined

 • 24

 • undefined

 • 69

 • undefined

 • 62

 • undefined

 • 81

 • undefined

 • 74

 • undefined

 • 11

 • undefined

 • 47

 • undefined

 • 71

 • undefined

 • 88

 • undefined

 • 193

 • undefined

 • 10

 • undefined

 • 72

 • undefined