Hình đại diện chorischoripaneria

chorischoripaneria: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 66
  • Người theo dõi: 1,348
  • Đã theo dõi: 1,070

Chori's Choripaneria

O melhor da Argentina na sua casa, o Chori's Choripaneria atende delivery e take away!!! 🔥😋 🇦🇷

  • Ấn phẩm

  • IGTV