Hình đại diện bonoldz

bonoldz: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

 • Ấn phẩm: 6
 • Người theo dõi: 651
 • Đã theo dõi: 445

Nicholas Bonoldi

Ti guardi le spalle ti sparano alle palle-Life is like a box of chocolates, it doesn’t last long for fat people

https://open.spotify.com/track/2qp5pk7oVNtfs07O7rytkx?si=uKIDIgV1RMGuyHjyjJYB0g

Bazic

Bazic

 • Ấn phẩm

 • IGTV

 • 40

 • undefined

 • 34

 • undefined

 • 50

 • undefined

 • 45

 • undefined

 • 43

 • 0

 • 65

 • undefined